Avslag för överklagande av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Länsstyrelsen i Skåne avslår överklagandena för nya bullerskärmar. Länsstyrelsen anser att bullerskärmarna är planenliga och att bygglov därför ska beviljas.