Kontakt

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Box 4044
203 11 Malmö
Besöksadress: Stortorget 25 i Malmö

Tfn: 040-660 98 80
Fax: 040-660 98 89
E-post: info@svedab.se

VD: ulf.lundin@svedab.se
Ekonomichef: boel.hellberg@svensk-danskabroforbindelsen.se
Driftchef: fredrik.liljeqvist@svedab.se

Organisationsnummer: 556432-9083

Synpunkter

Vi är angelägna om att ha en öppen dialog med omvärlden och tar gärna emot synpunkter som rör Svedab och våra anläggningar.

Vi har det yttersta ansvaret för kvaliteten på landanslutningarna, men har upplåtit åt Trafikverket att självständigt svara för den praktiska driften och underhållet. Akuta fel och brister ska därför i första hand anmälas till Trafikverket. Synpunkter på buller, grundvatten och avledning av dagvatten hanterar vi själva eller i nära samverkan med Malmö stad, Länsstyrelsen eller VA SYD. Svedab ansvarar också för toaletterna vid rastplats Skånegården och för grönytor, t.ex. bullervallar, slänter och planteringar längs motorvägen mellan väg E6 och brofästet vid Lernacken.

Svedab:
Tfn: 040 660 98 80
Mejl: fredrik.liljeqvist@svedab.se

Trafikverket:
Tfn: 0771 921 921 (dygnet runt)

Det går också bra att skriva direkt till oss här i rutan nedan. Lämna kontaktuppgifter. Vi besvarar alla som kontaktar oss.