Aktuellt

Avslag för överklagande av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Länsstyrelsen i Skåne avslår överklagandena för nya…

Bygglov överklagat för nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Två fastighetsägare i Malmö har överklagat Stadsbyggnadsnämndens…

Kontinentalbanan öppnas åter för persontågstrafik

Malmö får en ny tåglinje när persontåg…

Bygglov för nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har beslutat att bevilja…

Mark- och miljööverdomstolen tillåter persontrafik

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte…

Kontinentalbanan – tillståndet för persontrafik är överklagat

Tillståndet som Svedab och Trafikverket fått för…

Mark- och miljödomstolen tillåter persontrafik

Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå…

Svedab lämnar remissyttrande

Svedab har i ett remissyttrande framfört sin…

Kontintentalbanan – yttrande till mark- och miljödomstolen

Svedab och Trafikverket har yttrat sig till…

Kontinentalbanan – tillstånd persontrafik överklagat

Svedabs och Trafikverkets tillstånd till persontrafik på…

Kontinentalbanan – Tillstånd persontrafik

Länsstyrelsen ger Trafikverket och Svedab tillstånd till…

Kontinentalbanan – komplettering av ansökan

Svedab och Trafikverket kompletterar ansökan om persontrafik…

Kontinentalbanan – begäran om komplettering av ansökan

Länsstyrelsen begär att Svedab och Trafikverket ska…

Kontinentalbanan – Avskrivning av mål

Högsta domstolen beslutar att avskriva målet, vilket…

Kontinentalbanan – Återkallande av överklagan

Trafikverket och Svedab återkallar sitt överklagande och…

Kontinentalbanan – Överklagan av dom

Trafikverket och Svedab har överklagat Mark- och…

Kontinentalbanan – Slutliga villkor

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om slutliga…

Kontinentalbanan – Återkallande av ansökan

Trafikverket och Svedab återkallar sin ansökan om…

Remissyttrande Värdeåterföring SOU 2015:60

Svedab ifrågasätter behovet av införande av ett…

Yttrande Koll på anläggningen SOU 2015:42

Svedab delar utredarens förslag att ett systemstöd…

Komplettering av ansökan

Trafikverket och Svedab har på begäran av…

Länsstyrelsen begär komplettering

Länsstyrelsen har begärt en omfattande komplettering av…

Svedab har fått prövningstillstånd för överklagan

Mark- & miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd för…

Svedab överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut

Svedab och Trafikverket ansöker om prövningstillstånd hos…

Slutliga villkor för Kontinentalbanan

Regeringen beslöt 1996 att ge Svedab tillstånd…

Frågan om statsstöd

EU-kommissionen har under året mottaget en anmälan…

Frivillig ansökan om tillstånd till nuvarande och utökad järnvägstrafik på Kontinentalbanan.

Regeringens beslut från 1996 innebär Kontinentalbanan, efter…

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Box 4044
203 Malmö
Besöksadress: Stortorget 25 i Malmö

Tfn: 040-660 98 80
Fax: 040-660 98 89
E-post: info@svedab.se

VD: ulf.lundin@svedab.se
Ekonomichef: boel.hellberg@svensk-danskabroforbindelsen.se
Driftchef: fredrik.liljeqvist@svedab.se

Organisationsnummer: 556432-9083