Året i korthet

SVEDAB

MSEK om inget annat anges 
Nyckeltal 2020 2019
Intäkter 12 14
Rörelseresultat -60 -60
Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 536 926
Resultat från övriga finansiella poster -42 -34
Resultat före skatt 433 832
Årets resultat 340 653
Eget kapital 906 1 341
Räntebärande nettoskuld 4 308 3 496
Genomsnittlig finansieringskostnad 1,1 1,0

ÖRESUNDSBROKONSORTIET

MDKK om inget annat anges
Nyckeltal* 2020 2019
Intäkter 1 522 2 011
Omsätttningsförändring, % -24 3
Rörelseresultat 923 1 460
Finansnetto -477 -605
(varav värdeförändring) (-355) (-426)
 Årets resultat 446 855
Öresundsbron 14 663 14 867
Räntebärande nettoskuld (uppl anskaffningsvärde) 9 720 10 732
Vägfordon per dygn 12 537 20 423
*IFRS om inget annat anges)

Finansiering

De svenska landanslutningarna kostade drygt 3 miljarder kronor att bygga och finansierades genom lån i Riksgälden. Den löpande driften finansieras också genom upplåning hos Riksgälden. Lånen ska amorteras med hjälp av medel som Öresundsbron genererar. Ägarna gjorde sitt första uttag ur konsortiet under 2018. Svedab lånebehov kommer då att dämpas och skuldkurvan vänder. Målsättningen är att lånen ska vara återbetalda senast år 2040. Aktuella prognoser visar att Svedab kommer att kunna vara skuldfritt före 2030.

Förväntad återbetalning av lånen för de svenska landanslutningarna

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online | PDF*

Tidigare rapporter:

Delårsrapport januari – juni 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2021:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online | PDF*

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2019:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

Tidigare rapporter

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2021:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online
PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online
PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021 – 15 februari 2022
Årsredovisning 2021 – 31 mars 2022
Delårsrapport januari – mars 2022 – 29 april 2022
Delårsrapport januari – juni 2022 – 15 augusti 2022

Ladda hem rapporter under finansiella rapporter >