Året i korthet

SVEDAB

MSEK om inget annat anges 
Nyckeltal 2021 2020 2019
Intäkter 12 12 14
Rörelseresultat -81 -60 -60
Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 604 536 926
Resultat från övriga finansiella poster -41 -42 -34
Resultat före skatt 482 433 832
Årets resultat 383 340 653
Eget kapital 1 018 906 1 341
Räntebärande nettoskuld 4 854 4 308 3 496
Genomsnittlig finansieringskostnad 0,9 1,1 1,0

ÖRESUNDSBROKONSORTIET

MDKK om inget annat anges
Nyckeltal* 2021 2020 2019
Intäkter 1 616 1 522 2 011
Omsätttningsförändring, % 6,2 -24 3
Rörelseresultat 1 078 923 1 460
Finansnetto 89 -477 -605
(varav värdeförändring) 292 (-355) (-426)
 Årets resultat 1 168 446 855
Öresundsbron 14 460 14 663 14 867
Räntebärande nettoskuld (uppl anskaffningsvärde) 8 794 9 720 10 732
Vägfordon per dygn 13 131 12 537 20 423
*IFRS om inget annat anges)

Finansiering

De svenska landanslutningarna kostade drygt 3 miljarder kronor att bygga och finansierades genom lån i Riksgälden. Den löpande driften finansieras också genom upplåning hos Riksgälden. Lånen ska amorteras med hjälp av medel som Öresundsbron genererar. Ägarna gjorde sitt första uttag ur konsortiet under 2018. Svedab lånebehov kommer då att dämpas och skuldkurvan vänder. Målsättningen är att lånen ska vara återbetalda senast år 2040. Aktuella prognoser visar att Svedab kommer att kunna vara skuldfritt före 2030.

Förväntad återbetalning av lånen för de svenska landanslutningarna

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2023:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022:
Online | PDF*

Tidigare rapporter:

Bokslutskommuniké 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2022:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2021:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online | PDF*

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2022:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

Tidigare rapporter

Delårsrapport januari – mars 2023:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2022:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2021:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online
PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online
PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Finansiell kalender

Delårsrapport januari-mars 2023 – 28 april 2023
Delårsrapport januari – juni 2023 – 15 augusti 2023
Bokslutskommuniké 2023 – 15 februari 2024
Årsredovisning 2023 – 28 mars 2024
Delårsrapport januari-mars 2024 – 30 april 2024

Ladda hem rapporter under finansiella rapporter >