Året i korthet

SVEDAB

MSEK om inget annat anges 
Nyckeltal 2023 2022 2021
Intäkter 15 16 12
Rörelseresultat -62 -56 -81
Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 1 120 845 604
Resultat från övriga finansiella poster -78 -38 -41
Resultat före skatt 979 751 482
Årets resultat 777 596 383
Eget kapital 2 172 1 625 1 018
Räntebärande nettoskuld 5 796 5 406 4 854
Genomsnittlig finansieringskostnad 1,4 0,7 0,9

ÖRESUNDSBROKONSORTIET

MDKK om inget annat anges
Nyckeltal* 2023 2022 2021
Intäkter 2 303 2 095 1 616
Omsätttningsförändring, % 9,9 29,6 6,2
Rörelseresultat 1 723 1 542 1 078
Finansnetto -242 -460 89
(varav värdeförändring) (-228) 1 869 292
 Årets resultat 1 253 2 952 1 168
Öresundsbron 14 157 14 293 14 460
Räntebärande nettoskuld (uppl anskaffningsvärde) 5 883 7 394 8 794
Vägfordon per dygn 19 971 18 434 13 131
*IFRS om inget annat anges)

Finansiering

De svenska landanslutningarna kostade drygt 3 miljarder kronor att bygga och finansierades genom lån i Riksgälden. Den löpande driften finansieras också genom upplåning hos Riksgälden. Lånen ska amorteras med hjälp av medel som Öresundsbron genererar. Ägarna gjorde sitt första uttag ur konsortiet under 2018. Svedab lånebehov kommer då att dämpas och skuldkurvan vänder. Målsättningen är att lånen ska vara återbetalda senast år 2040. Aktuella prognoser visar att Svedab kommer att kunna vara skuldfritt före 2030.

Förväntad återbetalning av lånen för de svenska landanslutningarna

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2024:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2023:
Online | PDF*

Tidigare rapporter:

Bokslutskommuniké 2023:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – sep 2023:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2023:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2023:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2022:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2021:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2021:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online | PDF*

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2022:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

Tidigare rapporter

Års- och Hållbarhetsredovisning 2023:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2023:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – sep 2023:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2023:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2023:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2022:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2022:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2021:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online
PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online
PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Finansiell kalender

Delårsrapport januari-mars 2024 – 30 april 2024
Delårsrapport januari-juni 2024 – 15 augusti 2024

Ladda hem rapporter under finansiella rapporter >