Yttrande avseende förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, Diarienummer I2021/02884

Svedab har skrivit yttrande till regeringen avseende förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033.

Ladda ner yttrande