Wilma

”Jag tänkte att man ska öka tåg över så att man kan kolla i havet. Så man kan se fiskar. Och kanske sjöhästar.”