Svedab har fått prövningstillstånd för överklagan

Mark- & miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd för Svedab och Trafikverket att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut daterat 2014-11-11.

Svea HR M 11100-14 Ej slutligt beslut 2015-01-30