Svedab avger remissvar Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och sta bilitet” (SOU 2014:40)

SVEDAB motsätter sig det huvudförslag som presenteras i företagsskattekommittens slutbetänkande, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet, SOU 2014:40

SVEDAB-Remissvar Företagsskattekommitténs betänkande SOU 2014-40