Slutliga villkor för Kontinentalbanan

Regeringen beslöt 1996 att ge Svedab tillstånd till om- och utbyggnad av Kontinentalbanan inför uppförande av Öresundsförbindelsen. Villkoren som följde med tillståndet var provisoriska. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat om permanenta villkor.

Växjö TR M 367-99 Dom 2014-11-11