Remissyttrande Värdeåterföring SOU 2015:60

Svedab ifrågasätter behovet av införande av ett nytt instrument för värdeåterföring.

N2015-4841-TIF-AIAB_Svedab.pdf