Natalie L

”Hur jag har tänkt? Jag tänkte att tåget skulle flyta på vattnet. Det är ett tåg som man också kan sova på. Det är ett tåg så man kan se vattnet för det är glasgolv i tåget. Det ska vara rent vatten så man kan bada där och det ska vara förbjudet att fiska där så att fiskarna ska kunna leva där i lugn och ro. Man ska kunna sitta 100 på ett tåg och det ska finnas 10 tåg som man kan åka i har jag tänkt mig.”