Mark- och miljööverdomstolen tillåter persontrafik

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd avseende överklagandet av Länsstyrelsens beslut att tillåta persontågstrafik på Kontinentalbanan. Mark- och miljööverdomstolens beslut får ej överklagas. Det innebär således att banan är tillåten för såväl gods- som persontrafik. Sedan tidigare har det beslutats om skärpta bullervillkor för banan. Något som ska vara åtgärdat senast 2021.

Beslut Svea HR 2018-01-30