Mark- och miljödomstolen tillåter persontrafik

Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå överklagandet av Länsstyrelsens beslut att tillåta persontågstrafik på Kontinentalbanan. Beslutet kan överklagas, men en prövning av Mark och miljööverdomstolen förutsätter att prövningstillstånd beviljas. Överklagan ska vara inne senast den 8 januari 2018.