Kontintentalbanan – yttrande till mark- och miljödomstolen

Svedab och Trafikverket har yttrat sig till mark- och miljödomstolen angående överklagat tillstånd till persontrafik.

Yttrande