Kontinentalbanan – Slutliga villkor

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om slutliga bullervillkor för Kontinentalbanan. Domstolen föreskriver begränsningsvärden för järnvägsbuller längs banan samt att bullerskyddande åtgärder ska vara utförda inom fem år.

Dom Mark- och miljööverdomstolen