Kontinentalbanan – komplettering av ansökan

Svedab och Trafikverket kompletterar ansökan om persontrafik samt bemöter inkomna yttranden från remissinstanserna.

Komplettering av ansökan