Kontinentalbanan – begäran om komplettering av ansökan

Länsstyrelsen begär att Svedab och Trafikverket ska komplettera ansökan om persontrafik avseende verkställighetsförordnande, avgränsning, konsekvenser samt kulturmiljö. Svedab och Trafikverket ges också möjlighet att bemöta inkomna yttranden från remissinstanserna.

Begär om komplettering