Kontinentalbanan – Avskrivning av mål

Högsta domstolen beslutar att avskriva målet, vilket innebär att Mark- och miljööverdomstolens beslut 2016-07-08 vinner laga kraft 2016-08-30. Trafikverket och Svedab kommer inom 5 år att utföra föreslagna bulleråtgärder längs banan.

Avskrivning av mål