Kontinentalbanan – Återkallande av överklagan

Trafikverket och Svedab återkallar sitt överklagande och begär att Högsta domstolen avskriver målet.

Återkallande av överklagan