Kontinentalbanan – Återkallande av ansökan

Trafikverket och Svedab återkallar sin ansökan om nuvarande och utökad trafik på Kontinentalbanan. Efter möte med Länsstyrelsen, Malmö Stad, Miljöförvaltningen, Trafikverket och Svedab, konstateras att det endast torde erfordras ett ändrat tillstånd. En ny ansökan om ändrat tillstånd kommer därför att upprättas.

Återkallande-av-ansökan.pdf