Frivillig ansökan om tillstånd till nuvarande och utökad järnvägstrafik på Kontinentalbanan.

Regeringens beslut från 1996 innebär Kontinentalbanan, efter Citytunnelns färdigställande 2010, inte längre får trafikeras med persontrafik. Malmö stad önskar trafikera Kontinentalbanan och Citytunneln med pågatåg i en ringlinje runt centrala Malmö. Svedab och Trafikverket, som gemensamt innehar nuvarande tillstånd, har därför ansökt om ett nytt tillstånd.

Frivillig ansökan om tillstånd till nuvarande och utökad järnvägstrafik på Kontinentalbanan.