TECKNINGARNA OCH BARNEN:

Hur ser framtidens Öresundsbro ut?

2018 är ett år med barnen i fokus. Teckningarna är gjorda av klass 2C på Fridhemsskolan i
Malmö. Vi bad dem att fritt skildra resande över framtidens Öresundsförbindelse. Stort tack
till alla som bidrog.

Alma

”Bron är gjord av metall och man åker tåg på den.”

Antoni

”Tåget och bilarna åker i en glastunnel. Det finns en tunnel så att man kan torka glaset om den är smutsig.”

Charlie

”Jag tror att Öresundsbron ska se ut som min bild för att det är smidigt med linbana och linbanor är fina.”

Edith

  1. ”Den går som luft”
  2. ”Man kan ligga eller sitta och det finns mjuka hjärtan”
  3. ”Det är en hjärtbro”
  4. ”Hjärtana är mjuka så de är sköna”

Elna

”Jag har tänkt att man kan åka linbana, tåg, låtsasfiskar och ”bollar”. Den ska gå på väderenergi för att det är bra för miljön. ”Bollarna” är som en ubåt fast man är i en boll.”

Emma

”Mina tankar är såhär. Jag ville ha mycket färger för att jag tyckte att det passade bra till min bild. Jag ville ha en massa fiskar och en clownfisk för fiskar är så gulliga. Jag valde en sol som ler för det var gulligt.”

Isa

”Hej. Jag ville att man skulle kunna färdas över bron på alla möjliga sätt för att det vore enklare om det fans fler än ett sätt. Buss, bil, tåg, linbana och flygande tefat är fem bra sätt att färdas på. Bron bärs upp av stora metallpelare och linbanan åker på en stor stark ståltråd. Fordonen är i olika färger för att dom ska sticka ut.”

Julia

”Jag ritade ett Pegasus tåg som flyger för att jag tycker att dem är söta. Det fungerar som en osynlig lina så att det inte ramlar. Den är gjord av metall och päls så den blir len. Längst bak är det en motor så att den kommer fram. Vingarna rör sig långsamt. Hur dem rör sig vet jag inte hur jag har tänkt.”

Milo

”Hej. Kanske att den svävar. Man kan åka tåg och kanske nu så kan man åka linbana.”

Mimi

”Jag tänkte att man kunde åka ”linbanevagnar” till Danmark och under finns en liten bro som är blå och det finns några vagnar till men det fanns inte plats i bilden. Men jag tänkte att man inte ska gå på bron men man kan cykla och det ska vara typ stängsel. Det var min bro. Hej då hoppas ni väljer min bro!”

Minou

”Man kan köra bil på bron. Och man kan åka tåg under vattnet. Och det är sommar och det är många fiskar. Bron är grå och det är bruna vagnar där nere i tågstationen.”

Natalie L

”Hur jag har tänkt? Jag tänkte att tåget skulle flyta på vattnet. Det är ett tåg som man också kan sova på. Det är ett tåg så man kan se vattnet för det är glasgolv i tåget. Det ska vara rent vatten så man kan bada där och det ska vara förbjudet att fiska där så att fiskarna ska kunna leva där i lugn och ro. Man ska kunna sitta 100 på ett tåg och det ska finnas 10 tåg som man kan åka i har jag tänkt mig.”

Natalie M

”Jag har tänkt att man ska åka linbana över Öresundsbron. Det ska ungefär kosta hundra kronor över bron. Det är en sov-vagn i mitten, sedan finns det en mat-vagn, och sist men inte minst ett badrum. Det kommer att sitta fast i en lång metall-sak som den hänger i.”

Nora

”Min framtida bro är ett tåg som åker i en glasbur typ i havet så att man kan titta i vattnet. Och tåget är också ett undervattenshotell som jag kallar det. Hotellet är liksom rum till om man vill slappa på sängen istället för att sitta vid bord. Alltså tåget är hotellet.”

Thelma

”Man åker bil och tåg om man åker flygplan från Kastrup eller tvärtom.”

Tyra

”Jag tänkte att man åkte linbana över alla bilarna som körde på bron. Det går 10 linbanor om timmen kl. 8.00-20.30. Man kan sitta 5st på en vagn av 10 vagnar.”

Utan namn

”Öresundsbron kommer att bli coolare i framtiden. Kommer att vara en flygande skyskrapa. Skulle den bli attackerad flyger den iväg.”

Utan namn

”Jag har tänkt att det går mycket snabbare mellan tågen.”

Utan namn

”Det här är ett flygande tåg. Det högst upp åker till Danmark och det längst ner åker till Sverige.”

Viola

”Jag tänker mig att man kan åka linbana och luftballong och ha två solar när det är mörkt och mycket färger! Jag älskar färger, åka båt och att surfa. Man kan nästan göra allt.”

Barns snävare synsätt gör att vi måste vidga vårt

i Barnkonventionen artikel 6 står det att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. I de transportpolitiska målen som beslutats av Riksdagen slås fast att barn på ett säkert och tryggt sätt ska ha möjlighet att själva använda transportsystem och vistas i trafikmiljöer.

Barn har ett snävare och kortare synfält än vuxna. Deras förmåga att bedöma avstånd och hastigheter i trafiken är därför sämre än vuxnas. Barn agerar även mer impulsivt än vuxna och kan inte alltid bedöma konsekvenserna av sitt handlande. De har heller inte en fullt utvecklad motorik. För att trygga barns vistelse i trafiken krävs därför särskilda insatser.

Frågor som rör säkerheten på och runt våra anläggningar har alltid utgjort en utgångspunkt för Svedabs arbete. Inom ramen för hållbart företagande riktar vi nu särskilt fokus på barnen och genomför en s.k. barnkonsekvensanalys. Den utgår från barnens perspektiv, barnens egna åsikter och barnperspektivet – det vill säga vuxnas bedömning av konsekvenser för barn. Analysen ska ligga till grund för vårt långsiktiga arbete med att ytterligare trygga säkerheten inom vårt ansvarsområde. Både för vuxna och för barn.