Frågan om statsstöd

EU-kommissionen har under året mottaget en anmälan om påstådda statsstöd till konsortiet. EU-kommissionen meddelade 1995 att statsgarantin inte är att betrakta som statsstöd, eftersom det är fråga om en investering till gagn for samhället som helhet och en gemensam nytta av allmänt offentligt intresse. EU-kommissionen har avgett sitt svar, följ länken nedan.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1156_en.htm