Bygglov överklagat för nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Två fastighetsägare i Malmö har överklagat Stadsbyggnadsnämndens beslutat om bygglov för nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan. Det är Länsstyrelsen som hanterar överklagandena.