Bygglov för nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har beslutat att bevilja bygglov för de nya bullerskärmar som Svedab har projekterat. Detta innebär att Trafikverket under 2019 kommer att kunna upphandla en entreprenör för utförande av de nya bullerskärmarna. Utförandet är planerat att ske under 2020 då Trafikverket har ansökt om enkelspårsdrift under åtta månader.