Svedab – En del av öresundsförbindelsen

Det finns bara en Öresundsbro … men den ägs av två länder, Sverige och Danmark. När bron skulle byggas bildade svenska staten ett nytt bolag: Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Svedab äger de svenska landanslutningarna och tillsammans med vår danska motsvarighet A/S Øresund, äger Svedab Öresundsbrokonsortiet, företaget som äger bron och sköter den dagliga driften.

Aktuellt

Avslag för överklagande av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Länsstyrelsen i Skåne avslår överklagandena för nya…

Bygglov överklagat för nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Två fastighetsägare i Malmö har överklagat Stadsbyggnadsnämndens…

Kontinentalbanan öppnas åter för persontågstrafik

Malmö får en ny tåglinje när persontåg…

Verksamhet

Vision och verklighet

Sverige och Danmark har en vision om en Öresundsregion där människor och varor rör sig enkelt över gränserna.

Vår dagliga verksamhet består i förvaltning av Svedabs anläggningstillgångar och de avtal som har ingåtts. Vi förvaltar också aktivt bolagets låneportfölj på ca 5 miljarder kronor.

Mer om Svedab

Välkommen på vernissage!

Frågor som rör säkerheten kring våra anlägg­ningar har
alltid utgjort en utgångspunkt för Svedab och i år är barnen
i fokus. Vi genomför nu bland annat en barnkonse­kvensanalys
med särskilt fokus på nästa generations resenärer.
Vi bad också eleverna i klass 2C på Fridhemsskolan i Malmö
att fritt skildra resande över framtidens Öresundsförbindelse.

Titta gärna in och ta del av barnens kreativa alster!

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – juni 2021:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online | PDF*

Tidigare rapporter:

Delårsrapport januari – mars 2021:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online | PDF*

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2019:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

Svedab och miljön

Miljöfrågorna har stått i fokus under hela Öresundsförbindelsens historia. Och de kommer att vara en viktig del av dess framtid.

Läs mer om vårt miljöarbete