Svedab – En del av öresundsförbindelsen

Det finns bara en Öresundsbro … men den ägs av två länder, Sverige och Danmark. När bron skulle byggas bildade svenska staten ett nytt bolag: Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Svedab äger de svenska landanslutningarna och tillsammans med vår danska motsvarighet A/S Øresund, äger Svedab Öresundsbrokonsortiet, företaget som äger bron och sköter den dagliga driften.

Aktuellt

Avslag för överklagande av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Länsstyrelsen i Skåne avslår överklagandena för nya…

Bygglov överklagat för nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan

Två fastighetsägare i Malmö har överklagat Stadsbyggnadsnämndens…

Verksamhet

Vision och verklighet

Sverige och Danmark har en vision om en Öresundsregion där människor och varor rör sig enkelt över gränserna.

Vår dagliga verksamhet består i förvaltning av Svedabs anläggningstillgångar och de avtal som har ingåtts. Vi förvaltar också aktivt bolagets låneportfölj på ca 5 miljarder kronor.

Mer om Svedab

Välkommen på vernissage!

Frågor som rör säkerheten kring våra anlägg­ningar har
alltid utgjort en utgångspunkt för Svedab och i år är barnen
i fokus. Vi genomför nu bland annat en barnkonse­kvensanalys
med särskilt fokus på nästa generations resenärer.
Vi bad också eleverna i klass 2C på Fridhemsskolan i Malmö
att fritt skildra resande över framtidens Öresundsförbindelse.

Titta gärna in och ta del av barnens kreativa alster!

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – september 2021:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online | PDF*

Tidigare rapporter:

Delårsrapport januari – juni 2021:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2021:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online | PDF*

Svedab och miljön

Miljöfrågorna har stått i fokus under hela Öresundsförbindelsens historia. Och de kommer att vara en viktig del av dess framtid.

Läs mer om vårt miljöarbete